2 decembrie 2022

Publicație căsătorie Tudor Vasile și Lupu Roxana – Mariana

                                                                              P U B L I C A Ț I E

Astăzi 12.08.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui TUDOR VASILE, în vârstă de 28 de ani, domiciliat în Amara, județul Ialomița  și a d-rei LUPU ROXANA – MARIANA, în vârstă de 23 de ani, domiciliată în Amara, județul Ialomița.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 22.08.2019.

Afișată astăzi 12.08.2019

print