23 iunie 2024

Publicație căsătorie Ujică Mihail și Grigoraș Elena – Gabriela

                                                                                P U B L I C A Ț I E

Astăzi 30.05.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui UJICĂ MIHAIL, în vârstă de 38 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-rei GRIGORAȘ ELENA – GABRIELA în vârstă de 35 de ani, domiciliată în Buhuși, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 09.06.2019.

Afișată astăzi 30.05.2019

print