21 mai 2024

Publicație căsătorie Ungureanu Petrică și Stemate Daniela

                                                                          P U B L I C A Ț I E

Astăzi 17.12.2020 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui UNGUREANU PETRICĂ, în vârstă de 34 de ani, domiciliat în comuna Vânători, județul Iași și a d-nei STEMATE DANIELA, în vârstă de 43 ani, domiciliată în Buhuși, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 27.12.2020.

Afișată astăzi 17.12.2020

print