2 decembrie 2022

Publicație căsătorie Vamanu Ioan – Daniel și Cioroi Daniela – Gina

                                                                                 P U B L I C A Ț I E

Astăzi 12.08.2020 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui VAMANU IOAN – DANIEL, în vârstă de 46 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-nei CIOROI DANIELA – GINA, în vârstă de 40 de ani, domiciliată în Galați, județul Galați.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 22.08.2020.

Afișată astăzi 12.08.2020

print