30 September 2023

Publicație căsătorie Vîtu Daniel – Vasile și Sandu Alexandra – Roxana

                                                                                P U B L I C A Ț I E

Astăzi 07.08.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui VÎTU DANIEL – VASILE, în vârstă de 30 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-rei SANDU ALEXANDRA – ROXANA, în vârstă de 32 de ani, domiciliată în Buhuși, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 17.08.2019.

Afișată astăzi 07.08.2019

print