23 iunie 2024

Publicație căsătorie Vrînceanu Ioan și Răuță Cornelia

                                                                             P U B L I C A Ț I E

Astăzi 14.08.2020 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui VRÎNCEANU IOAN, în vârstă de 46 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-nei RĂUȚĂ CORNELIA, în vârstă de 51 de ani, domiciliată în Buhuși, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 23.08.2020.

Afișată astăzi 13.08.2020

print