29 September 2023

Publicație de vânzare imobiliară nr. 768/2016 din 03.03.2021

SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE
Cod de identificare fiscală:4535953
Nr. 8073 din 09.03.2021

PROCES – VERBAL DE AFIȘARE
Publicație de vânzare imobiliară nr. 768/2016 din 03.03.2021

Subsemnata Maxim Cristina, consilier superior la Serviciul Impozite și Taxe, în cadrul Primăriei orașului Buhuși, județul Bacău, am procedat astăzi, 09.03.2021 la afișarea Publicație de vânzare imobiliară nr. 768/2016 din 03.03.2021 pentru imobilul situat în orașul Buhuși, str. Primăverii, bl. 10, sc. C, et. 3, ap. 13, județul Bacău, constând în apartament compus din trei camere și dependințe, cu o suprafață utilă de 63,16 mp și o suprafață construită de 77,21 mp, împreună cu dreptul de proprietate forțată și perpetuă asupra tuturor spațiilor din bloc, care prin natura lor, se află în indiviziune cu ceilalți colocatari, cât și împreună cu dreptul de folosință asupra terenului aferent imobilului , în suprafață de 16,82 mp, aflat în indiviziune cu ceilalți locatari (intabulat în CF 60024-C1-U2/UAT Buhuși, având nr. cadastral 20/C/13) – proprietară Ciucur Petrina.
Concomitent cu afișarea procesului verbal de afișare și a publicației de vânare imobiliară la avizierul Primăriei orașului Buhuși, precizăm că acestea au fost publicate și pe site-ul Primăriei orașului Buhuși – www.primariabuhusi.ro.
Publicația de vânzare imobiliară a fost înaintată de Biroul Executorului Judecătoresc Necula Sorica.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal, în 2 exemplare, afișarea făcându-se la avizierul primăriei și pe site-ul www.primariabuhusi.ro.

P R I M A R,                                      ȘEF SERV.I.T.,                       CONSILIER SUPERIOR,
Zaharia Vasile                            Elena – Alexandra                     Ursu Maxim Cristina

print