21 iunie 2024

Publicatie de vanzare imobiliara nr. 826/2012/04.06.2021

SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE
impozitesitaxe@primariabuhusi.ro
Nr. 18192 din 14.06.2021

PROCES – VERBAL DE AFIȘARE
Publicație de vânzare imobiliară nr. 826/2012/04.06.2021

Subsemnata Elena Costea, consilier Serviciul Impozite și Taxe în cadrul Primăriei orașului Buhuși, județul Bacău, am procedat astăzi, 09.06.2021 la afișarea Publicației de vânzare imobiliară nr. 826/04.06.2021 pentru imobilul situat în orașul Buhuși, str. Tineretului, bl. 7, sc. D, et. 2, ap. 10, județul Bacău, constând în apartament compus din trei camere și dependințe, cu o suprafață utilă de 46,54 mp și o suprafață construită de 55,80 mp., balcon în suprafață de 3,42 mp., amplasat în zona central, bloc P+4 (intabulat în CF sub nr. 722/UAT Buhuși, având nr. cadastral 27/D/10) –
Brehoi Liviu Gheorghe și Lucia.
Concomitent cu afișarea procesului verbal de afișare și a publicației de vânzare imobiliară la avizierul Primăriei orașului Buhuși, precizăm că acestea au fost publicate și pe site-ul Primăriei orașului Buhuși, respectiv www.primariabuhusi.ro.
Publicația de vânzare imobiliară a fost înaintată de Biroul Executorului Judecătoresc – Prisecariu Cezar Sorin și Gherasim Nicu.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal în 2 exemplare, afișarea făcându-se la avizierul primăriei și pe site-ul www.primariabuhusi.ro.

Primar,                                              Sef Serv.I.T.,                                      Consilier,
Vasile Zaharia                    Elena Alexandra Ursu                              Elena Costea

print

Fișiere atașate