3 iulie 2022

REGIMUL DEȘEURILOR

Primăria orașului Buhuși aduce la cunoștința cetățenilor modificările și completările legii privind protecția mediului în ceea ce privește regimul deșeurilor, astfel prin OUG nr.92/2021, la

 Art.20  ” (5) Se interzice incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect.

   (6) Îngroparea deşeurilor de orice fel este interzisă.”

Art.62 alin.(1) lit. b) se modifică și va avea următorul cuprins:

” Următoarele fapte constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:

b)cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 50.000 lei la 70.000 lei, pentru persoanele juridice, în cazul încălcării dispoziţiilor art. 20 alin. (3);”  care prevede că abandonarea deşeurilor este interzisă.

La art. 66 alin.(1) se introduc trei noi litere e), f), g) cu următorul cuprins:

(1) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 5 ani sau cu amendă următoarele fapte:

    e) incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect;

    f) îngroparea deşeurilor;

    g) eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate.

         Abandonarea deșeurilor este sancționată cu amenzi mai mari, iar incendierea, îngroparea deșeurilor și eliminarea acestora în afara spațiilor autorizate sunt infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 5 ani sau cu amendă.

Print