21 mai 2024

Rezultat contestatie

PRIMĂRIA ORAŞ BUHUŞI

COMISIA DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR

NR.19928  din  10.06.2022

REZULTATUL SOLUȚIONĂRII CONTESTAȚIEI – PROBA SCRISA

la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a unei functii publice vacante , de executie, de consilier , grad profesional superior, din cadrul Serviciului Impozite si taxe -Compartiment Executare Silită, Urmărire Debite, Derulare Contracte, Îndrumare Asociatii Proprietari, ANL si Fond Locativ, aparținând aparatului de specialitate al primarului

Având în vedere prevederile H. G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de solutionare a contestatiilor, comunică următorul rezultat :

Nr. crt.Nr de înregistrare al dosarului candidatului contestatarNr de inregistrare contestatie –proba scrisaSolutionare contestatieRezultat punctaj proba scrisă acordat de comisia de soluționare a contestațiilorRezultat contestatie
1.15174/ 29.04.202219728/ 09.06.2022A fost respinsă contestația, în conformitate cu prevederile art. 66 din HG nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 618 alin. (18) lit. (b) din OUG nr. 57/2019, Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.          39,73          RESPINS

Afişat astăzi  10.06.2022, ora  12.30 la sediul Primarieiorasului Buhusi , si pe site –ul institutiei .

SECRETAR COMISIE DE CONCURS,

TELIȚĂ CLAUDIA

print