14 aprilie 2024

Rezultat Interviu – concurs organizat pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unei functii contractuale de executie vacante din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhusi

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR.  10078 din 20.03.2024

ANUNŢ

privind rezultatul interviului sustinut in cadrul concursului pentru ocuparea pentru perioada nedeterminata a unei funcţii contractuale de execuţie vacante, din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhusi

 Ca urmare a aprobării solicitării candidatului de a sustine proba-Interviu în data de 20.03.2024, Comisia de concurs constituita in baza Dispozitiei 124/2024, comunică următorul rezultat :

 Functia :masinist (ifronist, buldoexcavatorist), treapta profesionala I,  în cadrul Comp. Întretinere Constructii din domeniul public si privat

Nr. crt.Nr. inregistrare dosarPunctajul obținut la interviuRezultatul interviului
1.8745/12.03.2024      70 puncteADMIS

Candidatul nemulțumit poate depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba-interviu, la sediul Primariei orasului Buhusi, din str. Republicii, nr.5, camera 1, Comp. Resurse Umane.

Afișat astăzi, 20.03.2024, ora 12.00, la avizierul instituției și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri.

SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELIȚĂ CLAUDIA

print