18 mai 2024

Rezultat solutionare contestatie , la proba scrisa a concursului organizat pentru ocuparea pe perioada nedeterminata , a functiei contractuale vacante, de muncitor calificat, treapta profesionala I, din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhusi

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE SOLUTIONARE A CONTESTATIEI

Nr. 3524  din 30.01.2023

AN U N Ț

privind rezultatul soluționării contestației depusă de candidatul inscris la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de executie, de muncitor calificat, treapta profesionala I, în cadrul Serviciului Cultură și Sport – Comp.Casa de Cultură, Cinematograf ”Victoria”,  din subordinea Consiliului Local Buhuși

Comisia de soluționare a contestațiilor, constituită în baza Dispoziției nr.46/2022, comunică următorul rezultat al soluționării contestației la proba scrisă a concursului:

Nr. Crt.Număr/data cerere candidatPunctajul renotarii lucrării la proba scrisăRezultatul soluționării contestatiei la proba scrisă
1.1638/16.01. 202350,73ADMIS

Afișat astăzi, 30.01.2023, ora 1530, la Avizierul și pe site-ul instituției .

Candidatul declarat ”Admis” se va prezenta pentru proba–interviu, în data de 02.02.2023, ora 9.00, în Sala de sedinte a Primariei Orasului Buhusi, din str. Republicii, nr.5.

Secretar comisie de solutionare a contestatiei,

Teliță Claudia

print