27 September 2023

Rezultat – solutionare contestatie

PRIMĂRIA ORAŞ BUHUŞI

COMISIA DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR

NR. 21351 din  22.06.2022

REZULTATUL SOLUȚIONĂRII CONTESTAȚIEI – PROBA INTERVIU

a concursului de recrutare organizat pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a functiei publice vacante de executie, de consilier, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Impozite si taxe -Compartiment Executare Silită, Urmărire Debite, Derulare Contracte, Îndrumare Asociatii Proprietari, ANL si Fond Locativ, aparținând aparatului de specialitate al primarului

Având în vedere prevederile H. G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de solutionare a contestatiilor, comunică următorul rezultat :

Nr. crt.Nr de înregistrare al dosarului candidatului contestatarNr de inregistrare contestatie –proba InterviuSolutionare contestatieRezultat contestatie
1.15398/ 02.05.202220641/ 16.06.2022  Nu au fost respectate prevederile art.54 si art.55 , alin.(2) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici. Reluarea organizarii concursului conform procedurilor legale.            ADMISA

Afişat astăzi  22.06.2022, ora  16.00 la sediul Primariei orasului Buhusi , si pe site –ul institutiei .

SECRETAR COMISIE DE CONCURS,

TELIȚĂ CLAUDIA

print