18 mai 2024

Rezultatul contestatiei la proba scrisa a concursului organizat pentru ocuparea unei functii contractuale vacante de executie din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhusi

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE SOLUTIONARE A CONTESTATIEI

Nr. 42436 din 01.11.2023

AN U N Ț

privind rezultatul soluționării contestației depuse de candidatul înscris la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de executie, de instructor de educație principal, în cadrul D.A.S. –

Centrul de îngrijire de zi pentru copilul aflat în dificultate, din subordinea Consiliului Local Buhuși

Comisia de soluționare a contestațiilor, constituită în baza Dispoziției nr.729/2023, comunică următorul rezultat al soluționării contestației la proba scrisă a concursului:

Nr. Crt.Număr cerere contestatieRezultatul soluționării contestatiei la proba scrisă
1.42300/31.10. 2023RESPINS

Afișat astăzi, 01.11.2023, ora 1330, la avizierul și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri-posturi-disponibile.

Secretar comisie de solutionare a contestatiei,

cons. sup. Teliță Claudia

print