22 mai 2024

Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a unei functii publice vacante, de executie, din cadrul aparatului de specialitate al primarului

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

  COMISIA DE CONCURS

  Nr. 15222 din 24.04.2023

CENTRALIZATOR  NOMINAL

cu punctajul final, obţinut la concursul de recrutare pe perioada nedeterminata, pentru functia publică de executie, de consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Financiar, Contabilitate, Buget, Salarizare, Inventarierea Patrimoniului – Directia Buget, Finante, Contabilitate, aparținând aparatului de specialitate al primarului

Nr. Crt. Nr. Inregistrare dosar Punctaj obţinut la proba scrisă Punctaj obţinut la interviu Punctaj final (2 + 3) Rezultat final  
  1 2 3 4 5
1. 10529/16.03.2023        59 93,33 152,33 ADMIS
2. 10850/17.03.2023 50,33 75,66 125,99 RESPINS

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice vacante candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru aceeaşi funcţie publică, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar. Candidatul declarat admis la concursul de recrutare este numit, potrivit legii, în funcţia publică pentru care a candidat.

Afisat, astazi 24.04.2023, ora 1200.

Secretar comisie,

Cons. sup. Telita Claudia

print