22 mai 2024

Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea unei functii contractuale de executie din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhusi

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 43210 din 07.11.2023

ANUNŢ

privind rezultatul final al concursului organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, a functiei contractuale de executie, de instructor de educatie principal, în cadrul D.A.S.-Centrul de Îngrijire de zi pentru copilul aflat în dificultate, din subordinea Consiliului Local Buhusi  

Comisia de concurs, constituită în baza Dispozitiei nr. 729/2023, comunică următorul rezultat final:

Nr. Crt.Nr. înregistrare cerere candidatPunctaj obţinut la proba scrisăPunctaj obtinut la proba interviuPunctajul final final  Rezultatul final
1.40297/19.10.202355,1697,3376,24ADMIS

Afișat astăzi, 07.11.2023, ora-13.00, la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri.

SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELITA CLAUDIA

print