18 mai 2024

Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea unei functii contractuale din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhusi

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 23953 din 14.07.2022

                                                          ANUNŢ

 privind rezultatul final al concursului organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de execuţie de bibliotecar, clasa I, treaptă profesională I, din cadrul Serviciului Cultura si sport-  Biblioteca Orășenească „George Bacovia”

Având în vedere prevederile art.31, alin.(3) din Regulamentul privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de concurs, comunică următorul rezultat final:

Nr. crt.Nr. de inregistrare al dosaruluiPunctajul probei scrisePunctajul probei interviuPunctajul finalRezultatul final
1.21542/24.06.20226890,6679,33ADMIS
      
      

Afişat astăzi 14.07.2022, ora  0900.

SECRETAR COMISIE CONCURS,

Telita Claudia

print