22 mai 2024

Rezultatul final al examenului de promovare in grad imediat superior celui detinut in cadrul serviciilor subordonate Consiliului local Buhusi

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE EXAMEN

NR.  35922 din  25.09.2023                 

ANUNŢ

privind rezultatul final al examenului de promovare într-o functie cu un grad imediat superior celui detinut, în cadrul Serviciul Cultură si sport – Biblioteca Orășenească ”George Bacovia ”, din subordinea Consiliului Local Buhusi

În urma susținerii probei scrise a examenului de promovare într-un grad imediat superior celui deținut, in cadrul Serviciul Cultură si sport – Biblioteca Orășenească ”George Bacovia ” – Serviciul Cultură si sport, din subordinea Consiliului Local Buhusi, Comisia de examen, comunică următorul rezultat:

Nr. crt.    Numarul cererii de inregistrareFunctia detinutaGradul in care promoveaza  Punctajul final    Rezultatul Probei scrise
1.33353/11.09.2023Bibliotecar, grad profesional IIBibliotecar,  grad profesional I75  ADMIS

Afișat astăzi, 25.09.2023, ora 15.00, la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri-posturi-disponibile

SECRETAR COMISIE ,

TELIȚĂ CLAUDIA

print