20 aprilie 2024

Rezultatul final al examenului de promovare în grad imediat superior celui deținut intr-o functie publica de executie din cadrul serviciilor aparținând aparatului de specialitate al primarului orașului Buhusi

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE EXAMINARE

  Nr. 33309 din 08.09.2023

ANUNȚ

privind punctajul final, obţinut la examenul organizat pentru promovarea in functia publica de executie, de consilier,clasa I, din grad profesional principal ,în grad profesional superior, în cadrul Serviciului Impozite si taxe- Compartiment Constatare, Impunere, Incasare debite si salubritate, aparținând aparatului de specialitate al primarului orasului Buhusi

Nr. Crt.Nr de inregistrare dosarPunctaj obţinut la proba scrisăPunctaj obţinut la interviuPunctaj final
(2 + 3)
Rezultat final  
1.30224/16.08.202373,6696,66170,32ADMIS

Afisat astazi, 08.09.2023, ora 13.00 la sediul si pe site-ul institutiei.

Secretar comisie ,

Cons.sup.TELIȚĂ CLAUDIA

print