21 iunie 2024

Rezultatul final al examenului de promovare in grad imediat superior celui detinut intr-o functie publica din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Buhusi

PRIMĂRIA ORAŞ BUHUŞI

COMISIA DE EXAMINARE

NR.  46650 din  04.12.2023

ANUNŢ

privind rezultatul final al examenul de promovare în grad imediat superior celui detinut in functia publică de executie, de politist local, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Comp.Ordine Publica, apartinând aparatului de specialitate al primarului orasului Buhusi

Având în vedere prevederile art. 62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examinare comunică următorul rezultat final:

Nr. Crt.Nr. dosarFunctia publicaClasaGrad profesional detinutStructura functionalăGrad profesional după promovarePunctaj proba scrisaPunctaj interviuPunctaj finalRezultatul Final
1.42303/ 31.10.2023Polițist localIprincipalServiciul Politie Locala-Comp. Ordine Publicasuperior8296,66178,66ADMIS

Afişat astăzi, 04.12.2023, ora  14 00.

SECRETAR COMISIE   –Teliță Claudia

print