16 iunie 2024

Rezultatul final al examenului de promovare in grad imediat superior celui detinut

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

     Nr. 18236 din 30.05.2024

CENTRALIZATOR  NOMINAL

cu punctajul final obţinut de candidat, la examenulorganizat pentru promovarea in functia publica de consilier de achizitii publice, clasa I, grad profesional superior

Nr. Crt.Nr de inregistrare al dosarului candidatuluiPunctaj obţinut la proba scrisăPunctaj obţinut la interviuPunctaj final (2 + 3)Rezultat final  
 12345
1.15467/08.05.202485,6680165,66ADMIS

Afisat astazi 30.05.2024, ora 10.00, la sediul si pe site-ul institutiei.

SECRETAR   COMISIE

TELIȚĂ CLAUDIA

print