27 September 2023

Rezultatul final obtinut la concursul organizat pentru ocuparea unei functii publice vacante, de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

  COMISIA DE CONCURS

  Nr. 27740 din 17.08.2022

CENTRALIZATOR  NOMINAL

cu punctajul final, obţinut la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice vacante, de executie, de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Impozite si taxe, apartinand aparatului de specialitate al primarului

Nr. Crt.Nr. Inregistrare dosarPunctaj obţinut la proba scrisăPunctaj obţinut la interviuPunctaj final (2 + 3)Rezultat final  
 12345
1.24834/22.07.20227887,66165,66ADMIS

Afisat, astazi 17.08.2022, ora 15.30.

Secretar comisie,

Cons. sup. Telita Claudia

print