18 mai 2024

Rezultatul probei-Interviu a concursului de promovare în functia publică vacantă , de conducere, de arhitect sef din cadrul Serviciului Urbanism , apartinand aparatului de specialitate al primarului

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR.  38174 din  31.10.2022

ANUNŢ

privind rezultatul probei interviu, la concursul de promovare în funcţia publică vacantă, de conducere, de arhitect șef, grad profesional  I,din cadrul Serviciului Urbanism

Comisia de concurs, constituită în baza Dispozitiei nr.590/29.09.2022, comunică următorul rezultat a probei interviu:

Nr. crt.Nr. de înregistrare al cererii candidatuluiPunctajul probei interviuRezultatul Probei interviu
1.33263/30.09.202291,80ADMIS

În conformitate cu prevederile art.56, alin.(3), din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidatul declarat ”Admis” la proba- scrisă, a formulat cerere scrisă pentru susținerea probei –interviu în data aceeasi zi, respectiv 31.10.2022.

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidatii nemultumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor la proba interviu, la sediul Primariei orasului Buhusi.

Afişat astăzi   31 .10.2022, ora 1330,  la sediul si pe site-ul institutiei.

SECRETAR COMISIE ,

Cons. Sup.TELIȚĂ CLAUDIA

print