21 iunie 2024

Rezultatul probei -Interviu a examenului de promovare in grad imediat superior celui detinut intr-o functie publica de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Buhusi

PRIMĂRIA ORAŞ BUHUŞI

COMISIA DE EXAMINARE

NR.  46293 din 29.11.2023

ANUNŢ

privind rezultatul interviului, al concursului de promovare în grad imediat superior celui deținut, în functia publică de politist local, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Ordine Publica, apartinând aparatului de specialitate al primarului orașului Buhuși

Având în vedere prevederile art. 62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examinare comunică rezultatul interviului:

Nr. Crt.Nr. dosarFunctia publicaClasaGrad profesional detinutStructura functionalăGrad profesional după promovarePunctaj proba interviuRezultatul Probei interviu
1. 2303/ 31.10.2023Politist localIprincipalServiciul Politie Locala- Comp. Ordine Publicasuperior96,66ADMIS

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidatii nemultumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor la proba scrisa, la sediul Primariei orasului Buhusi.

In conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs

Afişat astăzi  29.11.2023, ora .13.30.

SECRETAR COMISIE ,

TELIȚĂ CLAUDIA

print