22 mai 2024

Rezultatul probei -Interviu, al concursului organizat pentru ocuparea unor functii contractuale vacante, de executie din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhusi

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 18883 din 19.05.2023

ANUNŢ

privind rezultatul probei –interviu, din cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante, de muncitori calificati, în cadrul Serviciului Spații verzi, din subordinea Consiliului Local Buhuși

Comisia de concurs, constituită în baza Dispozitiei nr. 286/2023, comunică următoarele rezultate ale interviului:

Muncitor calificat, treapta profesională II

Nr. crt.Numarul de inregistrare al cererii Candidatului*Punctajul obținut la interviuRezultatul interviului
1.16807/04.05.202369,66 puncteADMIS  

 Șofer , treapta profesională I

Nr. crt.Numarul de inregistrare al cererii Candidatului*Punctajul obținut la interviuRezultatul interviului
1.16724/04.05.202382 puncteADMIS  

Candidatul nemulțumit poate depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba-interviu, la sediul Primariei orasului Buhusi, din str. Republicii, nr.5, camera 1, Comp. Resurse Umane.

Afișat astăzi, 19.05.2023, ora 10.00, la avizierul instituției și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri.

SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELIȚĂ CLAUDIA

Notă*- In conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,afișarea  rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, se realizează folosindu-se codul numeric pentru identificare atribuit fiecărui candidat.

print