20 aprilie 2024

Rezultatul probei- Interviu din cadrul concursului organizat pentru ocuparea unei functii contractuale vacante, de muncitor calificat, treapta profesionala I, din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhusi

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 4072 din 02.02.2023

ANUNŢ

privind rezultatul probei –interviu, din cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante, de muncitor calificat, treapta profesională I, din cadrul Serviciului Cultură și sport – Comp. Casa de Cultură și Cinematograf ”Victoria”, din subordinea Consiliului Local Buhuși

Comisia de concurs, constituită în baza Dispozitiei nr. 46/2023, comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt. Numarul de inregistrare al cererii Candidatului* Punctajul obținut la interviu Rezultatul interviului
1. 1638/16.01.2023 81,66 ADMIS  

Candidatul nemulțumit poate depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba-interviu, la sediul Primariei orasului Buhusi, din str. Republicii, nr.5, camera 1, Comp. Resurse Umane.

Afișat astăzi, 02.02.2023, ora 10.30, la avizierul instituției și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri.

SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELIȚĂ CLAUDIA

print