20 aprilie 2024

Rezultatul probei-Interviu din cadrul concursului organizat pentru ocuparea unei functii publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR.  27544 din 16.08.2022

ANUNŢ

privind rezultatul probei interviu a concursului de recrutare pentru funcţia publică vacantă, de executie, de consilier, clasa I, grad profesional  superior, din cadrul Serviciului Impozite si taxe – Comp. Executare Silită, Urmărire Debite, Derulare Contracte, Îndrumare Asociatii Proprietari, ANL si Fond Locativ

Comisia de concurs, constituită în baza Dispozitiei nr.397/23.06.2022, comunică următorul rezultat al probei interviu:

Nr. crt.Nr. de înregistrare al cererii candidatuluiPunctajul probei interviuRezultatul probei interviu
1.24834/22.07.202287,66ADMIS

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidatii nemultumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor la proba interviu, la sediul Primariei orasului Buhusi.

Afişat astăzi  16.08.2022, ora  1400,  la sediul si pe site-ul institutiei.

SECRETAR COMISIE EXAMINARE,

Cons. Sup.TELIȚĂ CLAUDIA

print