23 iunie 2024

Rezultatul probei- interviu din cadrul concursului organizat pentru ocuparea unor functii contractuale vacante, de executie, apartinând serviciilor subordonate Consiliului Local Buhusi

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 11750 din 27.03.2023

ANUNŢ

privind rezultatul probei –interviu, din cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante, de muncitori calificati, în cadrul Serviciului Spații verzi, din subordinea Consiliului Local Buhuși

Comisia de concurs, constituită în baza Dispozitiei nr. 200/2023, comunică următoarele rezultate ale interviului:

Muncitor calificat, treapta profesională II

Nr. crt. Numarul de inregistrare al cererii Candidatului* Punctajul obținut la interviu Rezultatul interviului
1. 10058/14.03.2023 91,66 ADMIS  

Muncitor calificat, treapta profesională III

Nr. crt. Numarul de inregistrare al cererii Candidatului* Punctajul obținut la interviu Rezultatul interviului
1. 9425/10.03.2023 90 ADMIS  

Candidatul nemulțumit poate depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba-interviu, la sediul Primariei orasului Buhusi, din str. Republicii, nr.5, camera 1, Comp. Resurse Umane.

Afișat astăzi, 27.03.2023, ora 10.30, la avizierul instituției și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri.

SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELIȚĂ CLAUDIA

print