16 iunie 2024

Rezultatul probei -Interviu din cadrul examenului de promovare in grad imediat superior celui detinut intr-o functie publica de executie apartinând aparatului de specialitate al primarului

PRIMĂRIA ORAŞ BUHUŞI

COMISIA DE EXAMINARE

NR.  17967  din 28.05.2024

ANUNŢ

privind rezultatul interviului la concursul de promovare în grad imediat superior celui deținut, în functia publică de execuție din cadrul Compartimentului Achiziții Publice  apartinând aparatului de specialitate al primarului orașului Buhuși

 Comisia de examinare constituită în baza Dispozitiei nr. 200/10.04.2024,  comunică rezultatul interviului:

Nr. Crt.Nr. dosarFunctia publicaClasaGrad profesional detinutStructura functionalăGrad profesional după promovarePunctaj proba interviuRezultatul Probei interviu
1.15467/08.05.2024Consilier achizitii publiceIprincipalComp.Achiziții Publicesuperior80ADMIS

Candidatii nemultumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului la proba Interviu, la sediul Primariei orasului Buhusi, din str. Republicii, nr.5.

Afişat astăzi  28.05.2024, ora .10.00 pe site-ul  si la avizierul institutiei.

SECRETAR COMISIE ,

TELIȚĂ CLAUDIA

print