29 September 2023

Rezultatul probei scrise a concursului de promovare in functia publica de conducere de arhitect sef – Serv Urbanism

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 38120din 31.10.2022

ANUNŢ

privind rezultatul probei scrise a concursului de promovare în funcţia publică vacantă, de conducere, de arhitect șef, clasa I, grad profesional  I, din cadrul Serviciului Urbanism

Comisia de concurs, constituită în baza Dispozitiei nr.590/29.09.2022, comunică următorul rezultat al probei scrise:

Nr. crt.Nr. de înregistrare al cereriiPunctajulprobei scriseRezultatul Probei scrise
1.33263/30.09.202289,60ADMIS

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidatii nemultumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor la proba scrisa, la sediul Primariei orasului Buhusi.

Sunt declarati admiși la proba scrisă candidatii care au obținut minimum 70 puncte.

Candidatul declarat ” ADMIS” se va prezenta în data de 04 noiembrie 2022, ora 09.00, pentru proba – interviu.

Afişat astăzi 31.10.2022, ora 1145,  la sediul si pe site-ul institutiei.

SECRETAR COMISIE EXAMINARE,

Cons. Sup.TELIȚĂ CLAUDIA

print