21 iunie 2024

Rezultatul probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea a doua functii contractuale vacante, de executie din cadrul servciilor subordonate Consiliului Local Buhusi

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 11329 din 22.03.2023

ANUNŢ

privind rezultatul probei scrise, a concursului organizat în vederea ocupării funcţiilor contractuale,vacante, de execuţie, de muncitori calificati, treapta profesională II și treapta profesională III, în cadrul Serviciului Spatii verzi, producerea materialului floricol, cresterea animalelor, din subordinea Consiliului Local Buhuși

Comisia de concurs, constituită în baza Dispozitiei nr. 200/2023, comunică următorul rezultat al probei scrise:

                Muncitor calificat, treapta profesională II

Nr. crt. Nr. de înregistrare al cererii candidaților Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. 9702/13.03.2023 ABSENT
2. 10058/14.03.2023 51 ADMIS

                Muncitor calificat, treapta profesională III

Nr. crt. Nr. de înregistrare al cererii candidaților Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. 8396/03.03.2023 0 RESPINS
2. 9425/10.03.2023 59,83 ADMIS

Candidații nemulțumiți pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba scrisă, la sediul Primariei orasului Buhusi, din str. Republicii, nr.5, camera 1, Comp. Resurse Umane.

Candidatii declarati ”Admisi” se vor prezenta cu actul de identitate, pentru proba Interviu, în data de 27.03.2023, ora 0900, la Sala de ședințe a Primăriei orașului Buhuși.

Afişat astăzi   22.03.2023, ora 12.30 , la sediul si pe site-ul institutiei.

SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELIȚĂ CLAUDIA

print