21 mai 2024

Rezultatul probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea unei functii contractuale vacante de executie din cadrul D.A.S – Centrul de Îngrijire de zi pentru copilul aflat in dificultate, din subordinea Consiliului Local Buhusi

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 42247 din 31.10.2023

ANUNŢ

privind rezultatul probei scrise, a concursului organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de execuţie, de instructor de educatie principal, din cadrul D.A.S.- Centru de îngrijire de zi pentru copilul aflat în dificultate, din subordinea Consiliului Local Buhusi

Comisia de concurs, constituită în baza Dispozitiei nr. 729/2023, comunică următorul rezultat al probei scrise:

Nr. crt.    Numarul cererii de inregistrare  Punctajul probei scrise  Rezultatul probei scrise  
1.40297/19.10.202355,16ADMIS
2.40276/19.10.202344,16RESPINS

Candidatii nemulțumiti pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisării rezultatului probei scrise, si a probei interviu, sub sanctiunea decăderii din acest drept, conform art.53 din H.G. nr.1336/2022.

Candidatii declarati ”Admisi” se vor prezenta în data de 06.11.2023, ora 0900, cu actul de identitate, pentru sustinerea probei interviu, în Sala de ședințe a Primăriei orașului Buhuși, din str.Republicii,nr.5.

Afișat astăzi, 31.10.2023, ora 12.15, la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri-posturi-disponibile

SECRETAR COMISIE ,

TELIȚĂ CLAUDIA

Notă: Afișarea rezultatelor obținute de candidati la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se codul numeric pentru identificare atribuit fiecărui candidat.

print