18 mai 2024

Rezultatul probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea unei functii contractuale vacante din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR.  22928 din  06.07.2022

                                                                 ANUNŢ

privind rezultatele probei scrise a concursului organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de execuţie, de bibliotecar, clasa I, treaptă profesională I, din cadrul Serviciului Cultură și sport- Biblioteca Orășenească „George Bacovia” Buhuși

In urma sustinerii probei scrise, Comisia de concurs, constituită în baza Dispozitiei nr.388/14.06.2022, comunică următoarele rezultate, ca urmare a corectarii lucrărilor :

Nr. crt.Nr. de înregistrare al dosaruluiPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.21542/24.06.202268ADMIS
2.21823/28.06.202231,50RESPINS
3.21414/15.06.2022ABSENT

În conformitate cu art.31 din H.G. R.nr.286/2011, candidatii nemulțumiti pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba scrisa, la sediul Primariei orasului Buhusi.

Candidații declarați admiși vor susține proba interviu în data de 12.07.2022, ora 0900, la sediul Primăriei.

Afișat astăzi, 06.07.2022, ora 13.30, la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri.

NOTA: In conformitate cu prevederile Legii nr.363/2018 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente […], precum si libera circulatie a acestor date, rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

SECRETAR COMISIE CONCURS,

Teliță Claudia

print