23 iunie 2024

Rezultatul probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea unei functii publice vacante, din cadrul aparatului de specialitate al primarului

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 27501 din 16.08.2022

ANUNŢ

privind rezultatul probei scrise, a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante, de executie, de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Impozite si taxe- Compartiment Executare Silită,Urmărire Debite,Derulare Contracte, Îndrumare Asociatii Proprietari, ANL si Fond Locativ

In urma sustinerii probei scrise, Comisia de concurs, constituită în baza Dispozitiei nr.397/22.07.2022, comunică următorul rezultat:

Nr. crt.Nr. de înregistrare al dosaruluiPunctajul probei scriseRezultatul Probei scrise  
2.24834/22.07.202278 puncteADMIS

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidatii nemultumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului la proba scrisa, la sediul si pe site-ul Primariei orasului Buhusi.

Sunt declarati admiși la proba scrisă candidatii care au obținut minimum 50 puncte.

Candidatul declarat ” ADMIS” se va prezenta în data de   19.08.2022, ora 10.00, la sediul instituției, pentru sustinerea probei – interviu.

Afişat astăzi  16.08.2022, ora  1150,  la sediul si pe site-ul institutiei.

SECRETAR COMISIE ,

Cons. sup.TELIȚĂ CLAUDIA

print