16 iunie 2024

Rezultatul probei scrise a examenului de promovare in grad imediat superior celui detinut in functia publica de executie de consilier în cadrul serviciilor apartinand aparatului de specialitate al primarului

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE EXAMEN

NR. 178 30 din 27.05.2024

ANUNŢ

privind rezultatul probei scrise a examenului de promovare în grad imediat superior celui detinut în funcţia publică de CONSILIER achizitii publice, clasa I, grad profesional superior, in cadrul Compartimentului Achizitii Publice, aparținând aparatului de specialitate al primarului

Nr. Crt.Nr. dosarFunctia publicaClasaGrad profesional detinutStructura functionalăGrad profesional după promovarePunctaj proba scrisaRezultatul Probei scrise
1.15467/ 08.05.2024Consilier Achizitii publiceIprincipalCompartiment Achizitii Publicesuperior85,66ADMIS

Pot participa la următoarea probă a concursului, respective proba –Interviu, candidații care au obtinut minimum 60 puncte la proba scrisă. Candidatii nemultumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor la proba scrisa, la sediul Primariei orasului Buhusi.

Prin exceptie de la prevederile art.103, alin.1 din Anexa nr.10 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care pentru proba scrisă a fost admis sau s-a prezentat un singur candidat, proba Interviu se poate susține în data de 27.05.2024, ora 13.30, la sediul Primariei Orasului Buhusi, str.Republicii nr.5.

Afişat astăzi, 27.05.2024, ora  12.30.

SECRETAR COMISIE EXAMINARE,

TELIȚĂ CLAUDIA

Notă: Afișarea rezultatelor obținute de candidati la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare al dosaului atribuit fiecărui candidat. (art.96 din Anexa 10 – OUG 57/2019).

print