23 iunie 2024

Rezultatul probei scrise a examenului de promovare in grad imediat superior celui detinut intr-o functie contractuala de executie din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhusi

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE EXAMEN

NR. 35565  din  22.09.2023

ANUNŢ

privind rezultatul probei scrise a examenului de promovare într-o functie cu un grad imediat superior celui detinut, în cadrul Serviciul Cultură si sport – Biblioteca Orășenească ”George Bacovia ”, din subordinea Consiliului Local Buhusi

În urma susținerii probei scrise a examenului de promovare într-un grad imediat superior celui deținut, in cadrul Serviciul Cultură si sport – Biblioteca Orășenească ”George Bacovia ” – Serviciul Cultură si sport, din subordinea Consiliului Local Buhusi, Comisia de examen, comunică următorul rezultat:

Nr. crt.    Numarul cererii de inregistrareFunctia detinutaGradul in care promoveaza  Punctajul probei scrise    Rezultatul Probei scrise
1.33353/11.09.2023Bibliotecar, grad profesional IIBibliotecar,  grad profesional I75  ADMIS

Candidatii nemulțumiti pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisării rezultatului probei scrise, sub sanctiunea decăderii din acest drept, conform art.53 din H.G. nr.1336/2022.

Afișat astăzi, 22.09.2023, ora 11.00, la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri-posturi-disponibile

SECRETAR COMISIE ,

TELIȚĂ CLAUDIA

Notă: Afișarea rezultatelor obținute de candidati la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se codul numeric pentru identificare atribuit fiecărui candidat.

print