12 iunie 2024

Rezultatul probei scrise a examenului de promovare în grad imediat superior celui detinut intr-o functie publica de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Buhusi

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE EXAMEN

NR.46253  din 29.11.2023

ANUNŢ

privind rezultatul probei scrise a examenului de promovare în grad imediat superior celui detinut în funcţia publică de politist local, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Serviciului Politie Locala -Compartiment Ordine Publica, aparținând aparatului de specialitate al primarului

Având în vedere prevederile art. 62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizare şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examinare comunică următorul rezultat al probei scrise:

Nr. Crt.Nr. dosarFunctia publicaClasaGrad profesional detinutStructura functionalăGrad profesional după promovarePunctaj proba scrisaRezultatul Probei scrise
1.42303/ 31.10.2023politistIprincipalCompartiment Ordine Publicăsuperior82ADMIS

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidatii nemultumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor la proba scrisa, la sediul Primariei orasului Buhusi.

Afişat astăzi, 29.11.2023, ora  11.30.

SECRETAR COMISIE EXAMINARE,

TELIȚĂ CLAUDIA

NOTA:In conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

print