1 martie 2024

Rezultatul probei scrise al examenului de promovare

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE EXAMEN

NR. 48887 din 19.12.2023

ANUNŢ

privind rezultatul probei scrise a examenului de promovare în functia contractuală de muncitor calificat, treapta profesionala IV,  în cadrul serviciilor subordonate  Consiliului Local Buhusi

În urma susținerii probei scrise a examenului de promovare în functia contractuală de muncitor calificat, treaptă profesională IV, in cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhusi, Comisia de examen, comunică următorul rezultat:

Nr. crt.    Numarul cererii de inregistrareFunctia detinutaGradul in care promoveaza  Punctajul probei scrise    Rezultatul Probei scrise
1.46968/06.12.2023Ingrijitor/muncitor necalificatMuncitor calificat, tr.prof. IV83,66  ADMIS

Serviciul Cultură si sport – Biblioteca Orășenească ”George Bacovia ”

Nr. crt.    Numarul cererii de inregistrareFunctia detinutaGradul in care promoveaza  Punctajul probei scrise    Rezultatul Probei scrise
1.47916/13.12.2023Ingrijitor/muncitor necalificatMuncitor calificat, tr.prof. IV82,66  ADMIS

Complexul de Servicii Comunitare – Personal Administrativ

Candidatii nemulțumiti pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisării rezultatului probei scrise, sub sanctiunea decăderii din acest drept, conform art.53 din H.G. nr.1336/2022.

Afișat astăzi, 19.12.2023, ora 11.30, la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri-posturi-disponibile

SECRETAR COMISIE ,

TELIȚĂ CLAUDIA

Notă: Afișarea rezultatelor obținute de candidati la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se codul numeric pentru identificare atribuit fiecărui candidat.

print