21 iunie 2024

Rezultatul probei scrise – concurs organizat pentru ocuparea unei functii publice vacante, de executie, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Buhusi

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 14358  din 13.04.2023

ANUNŢ

privind rezultatul probei scrise, a concursului de recrutare pentru funcţia publică vacantă de executie, de consilier, clasa I, grad principal, din cadrul Compartiment Financiar, Contabilitate, Buget, Salarizare, Inventarierea Patrimoniului – Directia Buget,Finante, Contabilitate

In urma sustinerii probei scrise, Comisia de concurs, constituită în baza Dispozitiei nr.203/06.03.2023, comunică următoarele rezultate:

Nr. crt. Nr. de înregistrare al dosarului Punctajul probei scrise Rezultatul Probei scrise  
1. 12849/03.04.2023 40,16 RESPINS
2. 10850/17.03.2023 50,33 ADMIS
3. 10529/16.03.2023 59 ADMIS

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidatii nemultumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului la proba scrisa, la sediul si pe site-ul Primariei orasului Buhusi.(pâna la data de 18.04.2023, ora 14.20.)

Sunt declarati admiși la proba scrisă candidatii care au obținut minimum 50 puncte.

Candidții declarati ” ADMISI” se vor prezenta în data de  21.04.2023, ora 09.00, la sediul instituției, pentru sustinerea probei – interviu.

Afişat astăzi  13.04.2023, ora  1420,  la sediul si pe site-ul institutiei.

SECRETAR COMISIE ,

Cons. sup.TELIȚĂ CLAUDIA

print