12 iunie 2024

Rezultatul probei scrise din cadrul concursului organizat pentru ocuparea unei functii vacante contractuale , de executie , apartinând serviciilor din subordinea Consiliului Local Buhusi

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 3217 din 27.01.2023

ANUNŢ

privind rezultatul probei scrise, a concursului organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale,vacante, de execuţie, de muncitor calificat, treapta profesională I, în cadrul Serviciului Cultură și Sport – Compartiment Casa de Cultura si Cinematograf ”Victoria”, din subordinea Consiliului Local Buhuși

Comisia de concurs, constituită în baza Dispozitiei nr. 46/2023, comunică următorul rezultat al probei scrise:

Nr. crt.Nr. de înregistrare al cererii candidațilorPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.1638/16.01.202340,8RESPINS
2.1856/17.01.2023ABSENT

Candidații nemulțumiți pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba scrisă, la sediul Primariei orasului Buhusi, din str.Republicii, nr.5, camera 1 – Comp. Resurse Umane.

In conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Afişat astăzi   27.01.2023, ora 13.00 , la sediul si pe site-ul institutiei.

SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELIȚĂ CLAUDIA

print