29 September 2023

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unei functii contractuale din cadrul C.S.C.

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 14725 din 26.04.2022

ANUNŢ

privind rezultatele probei scrise, a examenului organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale,vacante, de execuţie, de îngrijitor, în cadrul  D.A.S – Complexul de Servicii Comunitare, din subordinea Consiliului Local Buhuși

Comisia de concurs, constituită în baza Dispozitiei nr. 269/2022, comunică următorul rezultat al probei scrise:

Nr. crt.Nr. de înregistrare al cererii candidațilorPunctajul probei scriseRezultatul Probei scrise
1.13723/14.04.202266,33ADMIS

Candidatul nemulțumit poate depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba scrisă, la sediul Primariei orasului Buhusi.

In conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Afişat astăzi   26.04.2022, ora 11.30 , la sediul si pe site-ul institutiei.

SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELIȚĂ CLAUDIA

print