14 aprilie 2024

Rezultatul probei scrise

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 9980  din 20.03.2024

ANUNŢ

privind rezultatul probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de execuţie, de mașinist (buldoexcavatorist), din cadrul Compartimentului Intretinere Constructii din domeniul public si privat, din subordinea Consiliului Local Buhusi

Comisia de concurs, constituită în baza Dispozitiei nr. 124/2024, comunică următorul rezultat al probei scrise:

Nr. crt.    Numarul cererii de inregistrare  Punctajul probei scrise  Rezultatul probei scrise  
1.8745/12.03.202456ADMIS

Candidatii nemulțumiti pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisării rezultatului probei scrise, si a probei interviu, sub sanctiunea decăderii din acest drept, conform art.53 din H.G. nr.1336/2022.

Candidatii declarati ”Admisi” se vor prezenta în data de 26.03.2024, ora 0900, cu actul de identitate, pentru sustinerea probei interviu, în Sala de ședințe a Primăriei orașului Buhuși, din str.Republicii,nr.5.

Afișat astăzi, 20.03.2024, ora 10.30, la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri-posturi-disponibile

SECRETAR COMISIE ,

TELIȚĂ CLAUDIA

Notă: Afișarea rezultatelor obținute de candidati la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se codul numeric pentru identificare atribuit fiecărui candidat.

print