21 mai 2024

Rezultatul probei – selectia dosarelor din cadrul concursului organizat pentru ocuparea unei functii contractuale vacante, apartinând serviciilor subordonate Consiliului Local Buhusi

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 2528 din 20 .01.2023

ANUNŢ

privind rezultatul selecţiei dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale vacante, de muncitor calificat, treapta I, din cadrul Serviciului Cultura si Sport – Compartiment Casa de Cultura si Cinematograf ”Victoria”, din subordinea Consiliului Local Buhusi.

 Comisia de concurs, constituită prin Dispozitia Primarului orasului Buhusi nr.46/2023, comunică următorul rezultat, ca urmare a selecției dosarelor depuse de candidatii înscrisi la concurs:

Nr. crt.    Numarul de inregistrare al cererii  Rezultatul selecţiei dosarelor
1.1638/16.01.2023ADMIS
2.1856/17.01.2023ADMIS

In conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personalși privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Candidatul declarat ”Admis” se va prezenta pentru proba scrisă, în data de 27.01.2023, ora 0900, în Sala de ședințe a Primăriei orașului Buhuși.

Afișat astăzi, 20.01.2023, ora 10.00,  la avizierul instituției și pe site-ul Primariei.

Secretar Comisie de Concurs,

Teliță Claudia

print