21 iunie 2024

Rezultatul probei- selectia dosarelor, din cadrul concursului organizat pentru ocuparea unor functii contractuale vacante, de executie, apartinând serviciilor din subordinea Consiliului Local Buhusi

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR.  10599 din 16 .03.2023

ANUNŢ

privind rezultatul selecţiei dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unor funcţii contractuale vacante, de executie, din cadrul Serviciului Spatii verzi, producerea materialului floricol, cresterea animalelor, din subordinea Consiliului Local

Comisia de concurs, constituită în baza Dispoziției nr.200/2023, comunică următorul rezultat, ca urmare a selecției dosarelor depuse de candidati:

Nr. crt.     Numarul de inregistrare al cererii   Rezultatul selecţiei dosarelor   Motivul respingerii dosarului
1. 9702/13.03.2023 ADMIS
2. 10058/14.03.2023 ADMIS

Functia contractuala de muncitor calificat, treapta profesionala II

Functia contractuala de muncitor calificat, treapta profesionala III

Nr. crt.     Numarul de inregistrare al cererii   Rezultatul selecţiei dosarelor   Motivul respingerii dosarului
1. 8396/03.03.2023 ADMIS
2. 9417/10.03.2023 RESPINS -Lipsa adeverinta care atesta vechimea în munca; -Lipsă curriculum vitae
3. 9425/10.03.2023 ADMIS
4. 9926/14.03.2023 RESPINS -Lipsa adeverinta care atesta vechimea în munca; -Lipsă curriculum vitae

In conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personalși privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Candidații nemulțumiți pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba – selectia dosarelor, la sediul Primariei orasului Buhusi, din str. Republicii, nr.5, camera 1, Comp. Resurse Umane.

Candidatii declarati ”Admis” se vor prezenta cu actul de identitate, pentru proba scrisă, în data de 22.03.2023, ora 0900, la Sala de ședințe a Primăriei orașului Buhuși.

Afișat astăzi, 16.03.2023, ora 12.30,  la avizierul instituției și pe site-ul Primariei.

Secretar Comisie de Concurs,

Teliță Claudia

print