18 mai 2024

Rezultatul selectiei dosarelor candidatilor înscriși la concursul organizat pentru ocuparea unei functii contractuale vacante din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhusi.

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 41237 din 24 .10.2023

ANUNŢ

privind rezultatul selecţiei dosarelor depuse de candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale vacante, de instructor de educație principal, din cadrul Directiei de Asistenta Sociala – Centrul de îngrijire de zi pentru copilul aflat în dificultate, din subordinea Consiliului Local Buhusi.

 Comisia de concurs, constituită în baza Dispozitiei nr.729/2023, comunică următorul rezultat, ca urmare a verificării documentelor existente în dosarele depuse de candidatii înscrisi la concurs:

Nr. crt.    Numarul de inregistrare al cererii  Rezultatul selecţiei dosarelor
1.40276/19.10.2023ADMIS
2.40297/19.10.2023ADMIS

Candidatii nemulțumiti pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisării rezultatului probei scrise, sub sanctiunea decăderii din acest drept, conform art.53 din H.G. nr.1336/2022.

Candidatii declarati ”Admisi” se vor prezenta în data de 31.10.2023, ora 0900, cu actul de identitate, pentru sustinerea probei scrise, în Sala de ședințe a Primăriei orașului Buhuși, din str.Republicii,nr.5.

Afișat astăzi, 24.10.2023, ora 15.00, la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri-posturi-disponibile

SECRETAR COMISIE ,

TELIȚĂ CLAUDIA

print