22 mai 2024

Rezultatul selectiei dosarelor concurentilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea unei functii contractuale, din subordinea Consiliului Local Buhusi

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR.  2768 din  20.01.2022

ANUNŢ

privind rezultatul selecţiei dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante, de șofer, treapta profesională I, in cadrul Serviciului Spații verzi, din subordinea Consiliului Local Buhusi

Având în vedere prevederile art.20 din H.G.R. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a selecției dosarelor, depuse de candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacante, de șofer, treapta profesională I, in cadrul Serviciului Spații verzi, din subordinea Consiliului Local Buhusi, comisia de concurs comunică următorul rezultat:

Nr. crt.  Numarul de inregistrare al dosarului  Rezultatul selecţiei dosarelorMotivul respingerii
1.914/10.01.2022ADMIS 
2.1378/12.01.2022RESPINSNu poseda permis conducere, categ.D, de minimum 3 ani
3.1460/12.01.2022RESPINSNu poseda permis conducere, categ.D, de minimum 3 ani
4.2369/18.01.2022ADMIS 
5.2046/17.01.2022ADMIS 

Candidații nemulțumiți pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, conform art.31 din H.G. nr.286/2011, modificată și completată ulterior.

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de  31.01.2022, ora 1000, la sediul Primăriei.

Afișat astăzi,  20.01.2022, ora 14.30,  la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv-https://www.primariabuhusi.ro/concursuri.

In conformitate cu prevederile Legii nr.363/2018 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente […], precum si libera circulatie a acestor date, rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELIȚĂ CLAUDIA

print