16 iunie 2024

Rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea unui post de executie, de muncitor calificat, tr.I, in cadrul Serv. Spatii verzi

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 18094  din  29.05.2024

ANUNŢ

privind rezultatul verificării documentelor existente în dosarul candidatului înscris la concursul organizat pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante, de muncitor, treapta I, din cadrul Serviciului Spatii verzi, din subordinea Consiliului Local Buhusi

Comisia de concurs, constituită în baza Dispozitiei nr.250/2024, comunică următorul rezultat:

Nr. crt.    Numarul de inregistrare  Rezultatul verificarii documentelor  Motivul respingerii
1.17957/28.05.2024RESPINSNu îndeplinește condițiile de vechime în muncă

Candidatul nemulțumit poate depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selectiei dosarelor, sub sanctiunea decăderii din acest drept, conform art.53 din H.G. nr.1336/2022.

Afișat astăzi, 29.05.2024, ora  13.00, la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri-posturi-disponibile

SECRETAR COMISIE ,

                                                     TELIȚĂ CLAUDIA                  

Notă: Afișarea rezultatelor obținute de candidati la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se codul numeric pentru identificare atribuit fiecărui candidat.

print