14 aprilie 2024

Rezultatul selectiei dosarului inscris la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant, din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhusi

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 9151 din  14.03.2024

ANUNŢ

privind rezultatul verificării documentelor existente în dosarul candidatului înscris la concursul organizat pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante, de masinist (ifronist), treapta I, din cadrul Comp. Intretinere Constructii din domeniul public si privat, din subordinea Consiliului Local Buhusi

Comisia de concurs, constituită în baza Dispozitiei nr.124/2024, comunică următorul rezultat:

Nr. crt.    Numarul de inregistrare  Rezultatul verificarii documentelor  Motivul respingerii
1.8745/12.03.2024ADMIS

Candidatul nemulțumit poate depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selectiei dosarelor, sub sanctiunea decăderii din acest drept, conform art.53 din H.G. nr.1336/2022.

Afișat astăzi, 14.03.2024, ora  10.00, la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri-posturi-disponibile

SECRETAR COMISIE ,

TELIȚĂ CLAUDIA

Notă: Afișarea rezultatelor obținute de candidati la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se codul numeric pentru identificare atribuit fiecărui candidat.

print