1 martie 2024

Rezultatul transferului la cerere

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

NR.  23411 din  11.07.2022

ANUNŢ

privind rezultatul transferului la cerere pentru ocuparea functiei publice de execuție vacante din cadrul Copartimentului Urbanism,Sistematizare, Amenajarea Teritoriului, Drumuri, Poduri, aparținând aparatului de specialitate al primarului orașului Buhuși

Urmare a Anuntului privind transferul la cerere pentru ocuparea unei functii publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului Urbanism, Sistematizare, Amenajarea Teritoriului, Drumuri, Poduri, aparținând aparatului de specialitate al primarului orașului Buhuși, publicat in data de 29.06.2022, a fost înregistrată o cerere de transfer.

Conform prevederilor procedurii de transfer la cerere, în cazul în care există câte un singur funcţionar public înscris pentru ocuparea prin transfer la cerere a postului vacant, acesta este declarat admis, aprobându-i-se solicitarea de transfer la cerere.

ServiciuCompartimentFunctia publicăGrad profesionalNr. posturiNr.înregistrare cerereRezultat transfer
UrbanismUrbanism,Sistematizare, Amenajarea Teritoriului, Drumuri, PoduriConsilier, clasa I,   principal  1  22209/30.06.2022  APROBAT

Compartiment Resurse Umane,

Cons. sup.Teliță Claudia

print