29 September 2023

Rezultatul verificării dosarului candidatului înscris la examenul de promovare intr-o functie contractuala cu grad imediat superior celui detinut din subordinea Consiliului Local Buhusi

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE EXAMEN

NR.  35782 din 13 .10.2022

ANUNŢ

privind rezultatul verificării dosarului candidatului înscris la examenul de promovare într-o functie cu un grad imediat superior celui detinut, din cadrul Administratiei pieței si târguri, din subordinea Consiliului Local Buhusi

În urma verificării dosarului depus de candidat, în vederea participării la examenul de promovare într-un grad imediat superior celui deținut, din cadrul Administratiei Piete si târguri, din subordinea Consiliului Local Buhusi, Comisia de examen, comunică următorul rezultat:

Nr. crt.    Numarul cererii de inregistrare  Rezultatul verificarii dosarului
1.34267/07.10.2022ADMIS

Candidatul  nemulțumit poat depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, conform art.31 din H.G. nr.286/2011, modificată și completată.

Candidatul declarat admis va susține proba scrisă în data de  20.10.2022, ora 0900, la sediul Primăriei.

Afișat astăzi,  13.10.2022, ora 15.00,  la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri-posturi-disponibile

SECRETAR COMISIE,

                                                        TELIȚĂ CLAUDIA

print